Szkoła Podstawowa nr 95 we Wrocławiu

im. Jarosława Iwaszkiewicza

KALENDARZ:

UODO TDTS Logo Color CMYK male

uodo praca zdalna

egzamin osmoklasisty

 

nobel

Zapraszamy uczniów klas 4 - 8 do udziału w konkursie literackim "Jak zdobyć Nagrodę Nobla?"

Nauczycielki języka polskiego czekają na prace w formie elektronicznej, przesłane na pocztę gmail (w załączniku) do 20 listopada 2020 r. W tytule maila należy wpisać "Konkurs literacki".

Więcej informacji dostępnych w linku: https://literatura.wroclaw.pl/projekty/jak-zdobyc-nagrode-nobla/.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie i przyjęcia pracy jest podpisanie tekstu przez autora/autorkę następującymi danymi:

a) imię i nazwisko,

b) wiek,

c) klasa,

d) nr i adres szkoły,

e) imię, nazwisko i telefon kontaktowy do wychowawcy klasy lub nauczyciela języka polskiego zgłaszającego pracę ucznia.

Warunkiem przyjęcia pracy jest również zamieszczenie na końcu pracy klauzuli podpisanej przez opiekuna prawnego dziecka:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej córki/syna … w celu realizacji obecnego i przyszłych procesów konkursowych zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).”