Szkoła Podstawowa nr 95 we Wrocławiu

im. Jarosława Iwaszkiewicza

egzamin osmoklasisty2

KALENDARZ:

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

OFERTA

uodo praca zdalna

labo przysz

 

pokonac bariery

poznaje technologiczne triki

niezwykla matematyka

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 95 we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 95 we Wrocławiu.

Data publikacji strony internetowej: 2017-04-05.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-24.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

• filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących

• część plików nie jest dostępna cyfrowo

Wyłączenia:

• mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

• treści od innych podmiotów

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

• możliwość zmiany rozmiaru tekstu

• możliwość czytania przez lektora

• czcionka dla dyslektyków

• narzędzie umożliwiające dostosowanie kontrastu, kolorów

• narzędzie umożliwiające zmianę wielkości tekstu

• narzędzie zmieniające odstęp między wyrazami.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Irena Majkowska-Grzywny adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu: 717986876.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Placówka powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, placówka niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, placówka może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy placówka odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 95 we Wrocławiu

Adres: Szkoła Podstawowa nr 95 we Wrocławiu ul. Starogajowa 66-68, 54-047 Wrocław

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 717986876

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/.

Deklaracja dostępności architektonicznej

Do siedziby Szkoły Podstawowej nr 95 we Wrocławiu przy ul. Starogajowej 66-68 możnadojechać autobusem linii nr 102. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 700 metrów. Tramwajem linii nr 3,10, 20. Odległość od najbliższego przystanku tramwajowego wynosi około 800 metrów.

Rozkład jazdyTransportu Miejskiego we Wrocławiu znajduje się na stronie: https://www.wroclaw.pl/rozklady-jazdy

Przy szkole znajduję się parking od strony Starogajowej (przedszkole Galileo) oraz parking przy Kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła.

Siedziba Szkoły Podstawowej nr 95 we Wrocławiu:

Siedziba szkoły znajduje się przy ul. Starogajowej 66-68, 54-047 Wrocław.

Do budynku prowadzą 4 wejścia od ulicy Boguszowskiej oraz jedno od ulicy Starogajowej.

Wejścia od ulicy Boguszowskiej nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, wejście od ulicy Starogajowej znajduję się na poziomie gruntu.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma windy. Od strony bloku sportowego znajduje się platforma schodowa, która daje możliwość dostania się na parter szkoły. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz wszystkie pomieszczenia pionu sportowego.

Nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych w głównym budynku szkoły, jedynie na bloku sportowym szkoła posiada toaletę przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Sekretariat Szkoły znajduje się na pierwszym piętrze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej „osobami uprawnionymi”) mogą komunikować się ze Szkołą Podstawową nr 95 we Wrocławiu przy wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 717986876.

Osoby uprawnione – klienci Szkoły Podstawowej nr 95 we Wrocławiu w celu załatwienia sprawy w szkole mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza języka migowego, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 7 dni robocze przed planowaną wizytą w szkole, kontaktując się z pracownikiem Sekretariatu za pomocą środków wspierających komunikowanie się, podając datę oraz godzinę wizyty w szkole oraz sposób przekazania informacji zwrotnej. Po otrzymaniu zgłoszenia szkoła zapewni pomoc tłumacza języka migowego w terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia przekazana zostanie informacja o niemożliwości załatwienia sprawy w terminie wskazanym, z wyznaczeniem możliwego terminu realizacji świadczenia lub wskazaniem na inną formę jego realizacji.

Raport o stanie zapewnienia dostępności