Szkoła Podstawowa nr 95 we Wrocławiu

im. Jarosława Iwaszkiewicza

egzamin osmoklasisty2

KALENDARZ:

OFERTA

UODO TDTS Logo Color CMYK male

uodo praca zdalna

labo przysz

 

 

object763421119 large

W roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła bierze udział w projekcie pt. „Pokonać bariery”. Program polega na wsparciu w rozwoju kompetencji kluczowych uczennic i uczniów naszej szkoły.

Projekt realizowany jest dzięki środkom finansowym pochodzących z programu Funduszy Europejskich.

Działania w projekcie obejmą:

1. Kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

2. Kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez realizację zajęć rozwijających uzdolnienia uczennic i uczniów

3. Kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez realizację projektów edukacyjnych oraz organizację kółek zainteresowań i warsztatów dla uczennic i uczniów

4. Kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez realizację zajęć pozaszkolnych dla uczennic i uczniów

5. Wsparcie w zakresie kształtowania kompetencji emocjonalno - społecznych uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi

6. Wsparcie dla rodziców i opiekunów prawnych ucznia ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi

7. Zakup pomocy dydaktycznych do realizacji wsparcia w projekcie