Szkoła Podstawowa nr 95 we Wrocławiu

im. Jarosława Iwaszkiewicza

egzamin osmoklasisty2

KALENDARZ:

OFERTA

UODO TDTS Logo Color CMYK male

uodo praca zdalna

 

Informacja dotycząca obiadów w roku szkolnym 2021/2022.

  • Opłata za obiady w miesiącu styczeń 2022 r. wynosi 84,24 zł (12 dni x  7,02 zł). 
  • Od kwoty zostały odliczone obiady z 20, 21, 22 grudnia i 3, 4, 5, 7 stycznia. Proszę o uregulowanie płatności za wszystkie zaległe miesiące oraz za miesiąc aktualny. Wpłaty należy dokonać na konto szkoły do 10.01.2022 r. 
  • W przypadku braku płatności obiady nie będą wydawane.

**************************JADŁOSPIS 10.01-21.01.2022 R.*****************************

**************************JADŁOSPIS 24.01-28.01.2022 R.*****************************

Rodziców uczniów klas I-VIII, którzy w roku szkolnym 2021/2022 chcą skorzystać ze stołówki szkolnej prosimy o wypełnienie deklaracji dostępnej na stronie lub w sekretariacie szkoły. Rodzic zobowiązany jest do wniesienia opłaty miesięcznej (z góry) do końca każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc korzystania z posiłków wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej Nr 95 podany poniżej.

Cena za obiad w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 7,02 zł. Obiady wydawane są od godź 11.30 do godziny 14.00. Posiłki dostarczane są przez zewnętrzną firmę cateringową.

Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłosić najpóźniej w dniu nieobecności do godziny 8.30 pod numerem telefonu 71 798-68-76 wew. 100 lub osobiście w sekretariacie szkoły.

W dni wolne od zajęć lekcyjnych stołówka jest nieczynna. Rezygnacja z obiadów lub zmiana terminów korzystania z obiadów wymaga formy pisemnej. Informację o rezygnacji składamy w sekretariacie szkoły. Wzór rezygnacji dostępny jest na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie szkoły.

Osoby chętne do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej proszone są o zapisywanie się w sekretariacie szkoły do dnia 03.09.2021 r. w godzinach 8.00-14.00. Obiady będą wydawane od 06.09.2021 r.

 

Załączniki do pobrania:

Regulamin jadalni w Szkole Podstawowej nr 95

Karta zgłoszenia ucznia na obiady w Szkole Podstawowej nr 95

Rezygnacja z obiadów w Szkole Podstawowej nr 95

 

Dane do przelewu:

Szkoła Podstawowa nr 95
54-047 Wrocław, ul. Starogajowa 66-68.
46 1020 5226 0000 6802 0487 8734
 
W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko dziecka, klasa, opłata za miesiąc.
Nie należy pomniejszać wpłaty o odpisy w kolejnym miesiącu. Rozliczenie wszystkich odpisów nastąpi po zakończonym semestrze i nadpłata zostanie zwrócona na Państwa konto.