Szkoła Podstawowa nr 95 we Wrocławiu

im. Jarosława Iwaszkiewicza

egzamin osmoklasisty2

KALENDARZ:

OFERTA

UODO TDTS Logo Color CMYK male

uodo praca zdalna

 

Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022

 

Początek roku szkolnego

1 września 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r. 

Ferie zimowe

31 stycznia – 13 lutego 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

14 kwietnia - 19 kwietnia 2022 r.

Termin egzaminów ósmoklasisty

24, 25, 26 maja 2022 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych

12 listopada 2021 r.

7 stycznia 2021 r.

2 maja 2021 r.

17 czerwca 2021 r.

23 czerwca 2021 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych

14 października 2021 r.

1 listopada 2021 r.

11 listopada 2021 r.

1 stycznia 2022 r.

6 stycznia 2022 r.

1 maja 2022 r.

3 maja 2022 r.

16 czerwca 2022 r.

Zakończenie roku szkolnego

 24 czerwca 2022 r.

Ferie letnie

 25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.

 

Harmonogram zebrań i konsultacji w roku szkolnym 2021/2022

Wszystkie spotkania odbywają sie o godzinie 17.00

Termin Forma 

 9.09.2021 r. - klasy I

14.09.2021 r. - klasy IV-VI

15.09.2021 r. - klasy VII-VIII

16.09.2021 r. - klasy II-III

Zebranie informacyjne

19.10.2021 r.

 Konsultacje indywidualne

16.11.2021 r. - klasy I-III

17.11.2021 r. - klasy IV-VI

18.11.2021 r. - klasy VII-VIII

 Zebranie ogólne

16.12.2021 r. - klasy I-III

17.12.2021 r. - klasy IV-VIII

Konsultacje indywidualne i dla uczniów zagrożonych

15.02.2022 r. - klasy I-III

16.02.2022 r. - klasy IV-VI

17.02.2022 r. - klasy VII-VIII

 Zebrania ogólne

9.03.2022 r. - klasy I-III

10.03.2022 r. - klasy IV-VIII

 Konsultacje indywidualne

5.04.2022 r. - klasy I-III

6.04.2022 r. - klasy IV-VI

7.04.2022 r. - klasy VII-VIII

 Zebrania ogólne