Szkoła Podstawowa nr 95 we Wrocławiu

im. Jarosława Iwaszkiewicza

egzamin osmoklasisty2

KALENDARZ:

OFERTA

UODO TDTS Logo Color CMYK male

uodo praca zdalna

labo przysz

 

 

Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2022/2023

 

Początek roku szkolnego

1 września 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2022 r. – 31 grudnia 2022 r. 

Ferie zimowe

13 lutego – 26 lutego 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

6 kwietnia - 11 kwietnia 2023 r.

Terminy egzaminów ósmoklasisty

23 maja 2023 r. - j. polski

24 maja 2023 r. - matematyka

25 maja 2023 r. - j. obcy nowożytny

Terminy dodatkowe egzaminów ósmoklasisty

12 czerwca 2023 r. - j. polski

13 czerwca 2023 r. - matematyka

14 czerwca 2023 r. - j. obcy nowożytny 

Dzień wolny od zajęć lekcyjnych

14 października 2022 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

31 października 2022 r.

2 maja 2023 r.

2 czerwca 2023 r.

9 czerwca 2023 r.

22 czerwca 2023 r.

Zakończenie roku szkolnego

 23 czerwca 2023 r.

Ferie letnie

 26 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.

 

Harmonogram zebrań w roku szkolnym 2022/2023

Wszystkie spotkania odbywają sie o godzinie 17.00

Termin Forma 

 6.09.2022 r. - klasy I

13.09.2022 r. - klasy II-III

14.09.2022 r. - klasy IV-VIII

Zebranie informacyjne

15.11.2022 r. - klasy I-III

16.11.2022 r. - klasy IV-VIII

 Zebranie ogólne

20.12.2022 r. - klasy I-VIII

Konsultacje indywidualne dla uczniów zagrożonych

7.02.2023 r. - klasy I-III

8.02.2023 r. - klasy IV-VIII

 Zebrania ogólne

18.04.2023 r. - klasy I-III

19.04.2023 r. - klasy IV-VIII

 Zebrania ogólne

17.05.2023 r. - klasy I-VIII

Konsultacje indywidualne dla uczniów zagrożonych