Szkoła Podstawowa nr 95 we Wrocławiu

im. Jarosława Iwaszkiewicza

KALENDARZ:

UODO TDTS Logo Color CMYK male

uodo praca zdalna

egzamin osmoklasisty

 

Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021

 

Początek roku szkolnego

1 września 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2020 r. – 31 grudnia 2020 r. 

Ferie zimowe

4 stycznia – 17 stycznia 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 kwietnia - 6 kwietnia 2021 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych

25 maja 2021 r.

26 maja 2021 r.

27 maja 2021 r.

 4 czerwca 2021 r.

23 czerwca 2021 r.

24 czerwca 2021 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych

14 października 2020 r.

11 listopada 2020 r.

1 stycznia 2021 r.

6 stycznia 2021 r.

3 maja 2021 r.

3 czerwca 2021 r.

Zakończenie roku szkolnego

 25 czerwca 2021 r.

Ferie letnie

 26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

 

Harmonogram zebrań i konsultacji w roku szkolnym 2020/2021

 

Termin Forma spotkania

16 września - kl. I-III

17 września - kl. V, VII, VIII

18 września - kl. IV, VI

Zebranie informacyjne

20 października

 Konsultacje indywidualne

17 listopada - kl. I-III

18 listopada - kl. V, VII, VIII

19 listopada - kl. IV, VI

 Zebranie ogólne

17 grudnia kl. I-VIII g. 17.00

Konsultacje indywidualne i dla uczniów zagrożonych

2 lutego - kl. I-III

3 lutego - kl. V, VII, VIII

4 lutego - kl. IV, VI

 Zebrania ogólne

2 marca kl. I-VIII g. 17.00

 Konsultacje indywidualne

13 kwietnia - kl. I-III

14 kwietnia - kl. V, VII, VIII

15 kwietnia - kl. IV, VI

 Zebrania ogólne

18 maja - kl. I-III

19 maja - kl. IV-VIII 

 Konsultacje indywidualne i dla uczniów zagrożonych

 W razie potrzeby zebrania ogólne