Szkoła Podstawowa nr 95 we Wrocławiu

im. Jarosława Iwaszkiewicza

KALENDARZ:

matematyczne eksperymenty

 

Plan lekcji klas 0-VIII - I semestr 2018/2019 (od 5.09.2018 r.)

 

 Klasa 0 - wychowawca Anna Chalcarz

LP
GODZINA
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
1.  800 - 900
         
2.  900 - 1000          
3.  1000 - 1100          
4.  1100 - 1200
         
5.  1200 - 1300
         
6.  1300 - 1400          
7.  1400 - 1500
         
8.  1500 - 1600
         
9.  1600 - 1700          

Klasa 1A - wychowawca Aneta Bedka

LP  GODZINA PONIEDZIAŁEK   WTOREK ŚRODA  CZWARTEK   PIĄTEK
1.  800 - 845          
2.  855 - 940          
3.  950 - 1035          
4.  1045 - 1130          
5.  1150 - 1235 EW   EW EW    
6.  1245 - 1330 EW  INFORMATYKA  EW  EW  EW
7.  1340 - 1425
EW  WYCH. FIZ.  EW  WYCH. FIZ.  RELIGIA 
8.  1435 - 1520 EW  J. ANGIELSKI  J. ANGIELSKI  EW  EW 
9.  1530 - 1615 EW    RELIGIA  EW  WYCH. FIZ. 

Klasa 1B - wychowawca Mirosława Franas

LP  GODZINA PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
1.  800 - 845 EW  EW EW  RELIGIA WYCH. FIZ. 
2.  855 - 940 EW  EW  EW  J. ANGIELSKI  EW 
3.  950 - 1035 J. ANGIELSKI  WYCH. FIZ.  EW  WYCH. FIZ.  INFORMATYKA 
4.  1045 - 1130 RELIGIA  EW  EW  EW  EW 
5.  1150 - 1235       EW  EW 
6.  1245 - 1330          
7.  1340 - 1425          
8.  1435 - 1520          
9.  1530 - 1615          

Klasa 2A - wychowawca Anna Podborowska

LP  GODZINA PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
1.  800 - 845          
2.  855 - 940          
3.  950 - 1035          
4.  1045 - 1130          
5.  1150 - 1235     EW  EW  EW
6.  1245 - 1330 EW EW  RELIGIA  EW  J. ANGIELSKI
7.  1340 - 1425 EW  WYCH. FIZ.  EW  EW  EW 
8.  1435 - 1520 INFORMATYKA  EW  EW  WYCH. FIZ. EW 
9.  1530 - 1615  WYCH. FIZ. J. ANGIELSKI  EW    RELIGIA

Klasa 2B - wychowawca Bożena Ilnicka

LP  GODZINA PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
1.  800 - 845 WYCH. FIZ.  EW EW  WYCH. FIZ.   INFORMATYKA
2.  855 - 940 EW  EW  EW  EW  EW 
3.  950 - 1035 RELIGIA  EW  EW  EW  EW
4.  1045 - 1130 EW  EW  J. ANGIELSKI  RELIGIA  J. ANGIELSKI
5.  1150 - 1235 EW  WYCH. FIZ.       
6.  1245 - 1330          
7.  1340 - 1425          
8.  1435 - 1520          
9.  1530 - 1615          

Klasa 3A - wychowawca Małgorzata Gajdek

LP  GODZINA PONEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
1.  800 - 845  J. ANGIELSKI   EW  EW EW
2.  855 - 940 RELIGIA    EW  INFORMATYKA  EW
3.  950 - 1035 EW    EW  EW  EW
4.  1045 - 1130 EW  EW  EW  EW  RELIGIA
5.  1150 - 1235 WYCH. FIZ.  EW  J. ANGIELSKI    J. ANGIELSKI
6.  1245 - 1330   BASEN       
7.  1340 - 1425   BASEN       
8.  1435 - 1520   BASEN       
9.  1530 - 1615          

Klasa 3B - wychowawca Bożena Jawor

LP  GODZINA PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
1.  800 - 845          
2.  855 - 940          
3.  950 - 1035          
4.  1045 - 1130          
5.  1150 - 1235  J. ANGIELSKI EW   EW   
6.  1245 - 1330 RELIGIA  EW  EW  EW  EW 
7.  1340 - 1425 EW  BASEN  EW  EW  EW 
8.  1435 - 1520 EW  BASEN  EW  EW  J. ANGIELSKI 
9.  1530 - 1615 INFORMATYKA  BASEN  WYCH. FIZ.  EW  RELIGIA 

Klasa 4A - wychowawca Agnieszka Kucharczyk

LP  GODZINA PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
1.  800 - 845      WYCH. FIZ.   MUZYKA 
2.  855 - 940  J. POLSKI  HISTORIA PRZYRODA  J. POLSKI  J. POLSKI 
3.  950 - 1035 J. ANGIELSKI  J. POLSKI  J. POLSKI  WYCH. FIZ.  MATEMATYKA 
4.  1045 - 1130 WYCH. FIZ.  MATEMATYKA  MATEMATYKA  J. ANGIELSKI  WYCH. FIZ. 
5.  1150 - 1235 RELIGIA  PRZYRODA    RELIGIA  INFORMATYKA 
6.  1245 - 1330 MATEMATYKA  TECHNIKA    PLASTYKA  ZAJ. Z WYCH. 
7.  1340 - 1425 WDŻ  J. ANGIELSKI       
8.  1435 - 1520   ETYKA/ ---       
9.  1530 - 1615          

Klasa 4B - wychowawca Urszula Olejnik

LP  GODZINA PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
1.  800 - 845          
2.  855 - 940  PRZYRODA J. POLSKI  HISTORIA  J. POLSKI   
3.  950 - 1035 MATEMATYKA  INFORMATYKA  MATEMATYKA  MATEMATYKA  J. POLSKI 
4.  1045 - 1130 J. ANGIELSKI  J. ANGIELSKI  J. POLSKI  PLASTYKA  J. ANGIELSKI 
5.  1150 - 1235 J. POLSKI  TECHNIKA  PRZYRODA  WYCH. FIZ.   RELIGIA 
6.  1245 - 1330   MATEMATYKA  WYCH. FIZ.  RELIGIA  WYCH. FIZ. 
7.  1340 - 1425   WYCH. FIZ.    WDŹ  MUZYKA 
8.  1435 - 1520   ETYKA/ ---      ZAJ. Z WYCH. 
9.  1530 - 1615          

Klasa 4C - wychowawca Marta Palińska-Jachimowicz

LP  GODZINA PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
1.  800 - 845   WYCH. FIZ.       
2.  855 - 940   WYCH. FIZ.   J. POLSKI  J. ANGIELSKI  
3.  950 - 1035 PRZYRODA MATEMATYKA  WF/WF   HISTORIA WYCH. FIZ. 
4.  1045 - 1130 RELIGIA PLASTYKA  WF/WF  MATEMATYKA  WF/WF 
5.  1150 - 1235 J. POLSKI  J. POLSKI  ZAJ. Z WYCH.  J. POLSKI  MATEMATYKA 
6.  1245 - 1330 J. ANGIELSKI  J. ANGIELSKI  MATEMATYKA  WF/WF  J. POLSKI 
7.  1340 - 1425  MUZYKA PRZYRODA  INFORMATYKA WF/WF  RELIGIA 
8.  1435 - 1520 WF/WF  ETYKA/---       TECHNIKA
9.  1530 - 1615 WYCH. FIZ.         

Klasa 4D - wychowawca Aneta Tyrek-Zwolińska

LP  GODZINA PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA CZWARTEK  PIĄTEK 
1.  800 - 845     TECHNIKA    
2.  855 - 940     WYCH. FIZ.    PRZYRODA 
3.  950 - 1035 J. POLSKI  WYCH. FIZ.  PLASTYKA  J. ANGIELSKI  MATEMATYKA 
4.  1045 - 1130 PRZYRODA  J. POLSKI  J. POLSKI  WYCH. FIZ.  HISTORIA 
5.  1150 - 1235 MATEMATYKA  MATEMATYKA  J. ANGIELSKI  MATEMATYKA  J. POLSKI 
6.  1245 - 1330 RELIGIA  MUZYKA    J. POLSKI  WYCH. FIZ. 
7.  1340 - 1425 J. ANGIELSKI  RELIGIA    ZAJ. Z WYCH.   
8.  1435 - 1520   ETYKA/ ---    INFORMATYKA   
9.  1530 - 1615          

Klasa 4E - wychowawca Alicja Kowalska

LP  GODZINA PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
1.  800 - 845    PLASTYKA      MATEMATYKA
2.  855 - 940   PRZYRODA  J. POLSKI    INFORMATYKA 
3.  950 - 1035 J. POLSKI  WYCH. FIZ.  MATEMATYKA  J. POLSKI  HISTORIA 
4.  1045 - 1130 J. ANGIELSKI  MATEMATYKA  TECHNIKA  MATEMATYKA  MUZYKA 
5.  1150 - 1235 WYCH. FIZ.  J. POLSKI  WYCH. FIZ.  J. ANGIELSKI  J. ANGIELSKI 
6.  1245 - 1330 PRZYRODA  RELIGIA    RELIGIA  J. POLSKI 
7.  1340 - 1425       ZAJ. Z WYCH.   
8. 1435 - 1520   ETYKA/ ---    WYCH. FIZ.   
9.  1530 - 1615          

Klasa 5A - wychowawca Andżelika Cała

LP  GODZINA PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
1.  800 - 845  HISTORIA   J. POLSKI  WYCH. FIZ.   
2.  855 - 940 MATEMATYKA  PLASTYKA  GEOGRAFIA  BIOLOGIA   
3.  950 - 1035 MUZYKA  RELIGIA  TECHNIKA  J. ANGIELSKI   
4.  1045 - 1130 J. POLSKI  J. POLSKI  J. ANGIELSKI  HISTORIA   INFORMATYKA
5.  1150 - 1235 J. ANGIELSKI  WYCH. FIZ.  ZAJ. Z WYCH.  MATEMATYKA  J. POLSKI 
6.  1245 - 1330 WDŻ  MATEMATYKA  WYCH. FIZ.  J. POLSKI  MATEMATYKA 
7.  1340 - 1425   ETYKA/ ---      RELIGIA 
8.  1435 - 1520         WYCH. FIZ. 
9.  1530 - 1615          

Klasa 5B - wychowawca Małgorzata Depa

LP  GODZINA  PONIEDZIAŁEK WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
1.  800 - 845    J. ANGIELSKI    J. POLSKI  
2.  855 - 940   RELIGIA    MATEMATYKA   WYCH. FIZ.
3.  950 - 1035  J. ANGIELSKI J. POLSKI   J. POLSKI GEOGRAFIA  J. ANGIELSKI 
4.  1045 - 1130 HISTORIA  MATEMATYKA  MATEMATYKA  RELIGIA  J. POLSKI 
5.  1150 - 1235 INFORMATYKA  WYCH. FIZ.  MUZYKA  PLASTYKA  BIOLOGIA 
6.  1245 - 1330 MATEMATYKA    ZAJ. Z WYCH.  WYCH. FIZ.  HISTORIA 
7.  1340 - 1425 J. POLSKI  ETYKA/ ---  WYCH. FIZ.    TECHNIKA 
8.  1435 - 1520          
9.  1530 - 1615          

Klasa 5C - wychowawca Marcin Koszerny

LP  GODZINA PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
1.  800 - 845    WYCH. FIZ. GEOGRAFIA  J. ANGIELSKI   
2.  855 - 940 MATEMATYKA  J. POLSKI  J. POLSKI  MATEMATYKA  ZAJ. Z WYCH. 
3.  950 - 1035 J. POLSKI  PLASTYKA  HISTORIA  RELIGIA  J. POLSKI 
4.  1045 - 1130 J. ANGIELSKI  MATEMATYKA  MATEMATYKA  J. POLSKI  J. ANGIELSKI 
5.  1150 - 1235 BIOLOGIA  INFORMATYKA  WYCH. FIZ.  WDŹ  TECHNIKA 
6.  1245 - 1330 WYCH. FIZ.  HISTORIA      MUZYKA 
7.  1340 - 1425 RELIGIA  ETYKA/ ---      WYCH. FIZ. 
8.  1435 - 1520          
9.  1530 - 1615          

Klasa 5D - wychowawca Barbara Zybowska

LP  GODZINA PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
1.  800 - 845    TECHNIKA INFORMATYKA   PLASTYKA J. POLSKI 
2.  855 - 940   J. POLSKI  J. POLSKI  WYCH. FIZ.  HISTORIA 
3.  950 - 1035 MATEMATYKA  MATEMATYKA  WYCH. FIZ.  J. ANGIELSKI  J. ANGIELSKI 
4.  1045 - 1130 J. POLSKI  RELIGIA  HISTORIA  MATEMATYKA  MATEMATYKA 
5.  1150 - 1235 WYCH. FIZ.  MUZYKA  RELIGIA  J. POLSKI  WYCH. FIZ. 
6.  1245 - 1330 BIOLOGIA  J. ANGIELSKI    WDŹ   
7.  1340 - 1425 ZAJ. Z WYCH.  ETYKA/ ---       
8.  1435 - 1520 GEOGRAFIA         
9.  1530 - 1615          

Klasa 6A - wychowawca Wioletta Kocik

LP  GODZINA PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
1.  800 - 845  MATEMATYKA  MATEMATYKA HISTORIA  ZAJ. KOMP./ ---  MATEMATYKA 
2.  855 - 940 J. POLSKI  WF/ WF  ZAJ. TECHN. J. ANG/ J. ANG  J. ANG./ J. ANG 
3.  950 - 1035 WF/ WF  PRZYRODA  J. POLSKI  MATEMATYKA  WF/ WF 
4.  1045 - 1130 MUZYKA  J. POLSKI  WF/ WF  J. POLSKI  J. POLSKI 
5.  1150 - 1235 PRZYRODA  RELIGIA  MATEMATYKA PRZYRODA  J. POLSKI 
6.  1245 - 1330 J. ANG/ J.ANG.    ---/ ZAJ. KOMP.  ZAJ. Z WYCH.  RELIGIA 
7.  1340 - 1425       PLASTYKA   
8.  1435 - 1520 ETYLA/ ---         
9.  1530 - 1615          

Klasa 6B - wychowawca Łukasz Nowak

LP  GODZINA PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
1.  800 - 845  PRZYRODA ZAJ.KOMP/---  WF/WF J. POLSKI  PRZYRODA 
2.  855 - 940 J.ANG/ J.ANG  MATEMATYKA  WF/WF  HISTORIA  MUZYKA 
3.  950 - 1035 MATEMATYKA  ZAJ. Z WYCH.  MATEMATYKA  PLASTYKA  J. POLSKI 
4.  1045 - 1130 RELIGIA  WF/WF  PRZYRODA  WF/WF  MATEMATYKA 
5.  1150 - 1235 J. POLSKI  J. POLSKI  J. POLSKI  WF/WF  RELIGIA 
6.  1245 - 1330 WF/WF  WF/WF  J. POLSKI  MATEMATYKA  ZAJ. TECH. 
7.  1340 - 1425 WF/WF  ---/ J.ANG  J.ANG/ ---  J.ANG/ J.ANG.  WF/WF 
8.  1435 - 1520 ETYKA/ ZAJ. KOMP.     ---/ WF  WF/ --- 
9.  1530 - 1615          

Klasa 7A - wychowawca Grażyna Janczak

LP GODZINA PONIEDZIAŁEK  WTOREK ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
0. 710 - 755  WYCH. FIZ.        WYCH. FIZ.
1. 800 - 845 MATEMATYKA   WYCH. FIZ.    MATEMATYKA CHEMIA 
2. 855 - 940 HISTORIA  J. NIEMIECKI   MATEMATYKA PLASTYKA  J. POLSKI 
3. 950 - 1035 GEOGRAFIA  J. ANG./ J.ANG.  J.ANG. / J.ANG  WYCH. FIZ.  J. NIEMIECKI 
4. 1045 - 1130  BIOLOGIA GEOGRAFIA  RELIGIA  J. POLSKI  BIOLOGIA 
5. 1150 - 1235 RELIGIA  MATEMATYKA  CHEMIA  FIZYKA  MATEMATYKA 
6. 1245 - 1330 J. POLSKI  J. POLSKI  J. POLSKI  J. ANG/ J.ANG  ZAJ. Z WYCH. 
7. 1340 - 1425 INFORMATYKA  HISTORIA  MUZYKA  DORAD. ZAW.   
8. 1435 - 1520 FIZYKA  ETYKA/ ---       
9. 1530 - 1615 WDŹ         

Klasa 7B - wychowawca Krystyna Krawiec

LP GODZINA PONIEDZIAŁEK  WTOREK ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
0. 710 - 755        WYCH. FIZ.  
1. 800 - 845 J. POLSKI  MATEMATYKA   J. POLSKI RELIGIA   
2. 855 - 940 MATEMATYKA  ZAJ. Z WYCH.  PLASTYKA  J. NIEMIECKI  MATEMATYKA 
3. 950 - 1035 WYCH. FIZ.   J.ANG./ J.ANG J. ANG/ J. ANG  MATEMATYKA  GEOGRAFIA 
4. 1045 - 1130 WF/ WF  WYCH. FIZ.  MUZYKA  J. POLSKI  J. POLSKI 
5. 1150 - 1235 CHEMIA  J. NIEMIECKI  HISTORIA  BIOLOGIA  WF/ WF 
6. 1245 - 1330 FIZYKA  J. POLSKI  MATEMATYKA  J. ANG/ J.ANG.  BIOLOGIA 
7. 1340 - 1425 GEOGRAFIA  CHEMIA  WYCH. FIZ.  HISTORIA  INFORMATYKA 
8. 1435 - 1520 WDŹ  ETYKA/ ---  DORAD. ZAW.  FIZYKA  RELIGIA 
9. 1530 - 1615          

Klasa 8A - wychowawca Irena Krokowska

LP GODZINA PONIEDZIAŁEK  WTOREK ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
0. 710 - 755      WYCH. FIZ.    
1. 800 - 845 WYCH. FIZ.  EDB  J. POLSKI   WYCH. FIZ. WYCH. FIZ. 
2. 855 - 940 J.NIEM/ INFORM.   INFORM./ J.ANG. RELIGIA  J. POLSKI  J. POLSKI 
3. 950 - 1035 RELIGIA  J. POLSKI  ZAJ. Z WYCH.  BIOLOGIA  CHEMIA 
4. 1045 - 1130 CHEMIA  J.ANG/ J.NIEM.  J.ANG./ J.NIEM.  GEOGRAFIA  MATEMATYKA 
5. 1150 - 1235 MATEMATYKA  HISTORIA  MATEMATYKA  MATEMATYKA  HISTORIA 
6. 1245 - 1330 J. POLSKI  WDŹ  J.NIEM./ J.ANG.  FIZYKA  WOS 
7. 1340 - 1425 FIZYKA    DORAD. ZAW.  WOS  J. ANG. / --- 
8. 1435 - 1520   ETYKA/ ---    ---/ J.ANG.   
9. 1530 - 1615          

Klasa 8B - wychowawca Monika Popławska

LP GODZINA PONIEDZIAŁEK  WTOREK ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
0. 710 - 755   WYCH. FIZ.       
1. 800 - 845   BIOLOGIA   RELIGIA   J. POLSKI 
2. 855 - 940 WYCH. FIZ.  EDB  J.ANG/ INFORM.  WYCH. FIZ.  WYCH. FIZ. 
3. 950 - 1035 HISTORIA  MATEMATYKA  J. POLSKI  J. POLSKI  MATEMATYKA 
4. 1045 - 1130 J. POLSKI  J. POLSKI  MATEMATYKA  J.ANG./ J.NIEM.  ZAJ. Z WYCH. 
5. 1150 - 1235 J.NIEM./ J.ANG.  CHEMIA  INFORM./ J.ANG.  HISTORIA  CHEMIA 
6. 1245 - 1330 MATEMATYKA  GEOGRAFIA  DORAD. ZAW.  WOS  J.NIEM./ J.ANG. 
7. 1340 - 1425 J.ANG./ J.NIEM.      FIZYKA  WOS 
8. 1435 - 1520 RELIGIA  ETYKA/ ---       
9. 1530 - 1615 FIZYKA