Szkoła Podstawowa nr 95 we Wrocławiu

im. Jarosława Iwaszkiewicza

KALENDARZ:

Pn Wt Śr Cz Pt So N

matematyczne eksperymenty

 

Plan lekcji klas 0-VII - II semestr 2017/2018 (od 05.03.2018 r.)

 

 Klasa 0 - wychowawca Anna Chalcarz

LP
GODZINA
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
1.  800 - 900
WF/WP WF/J.ANG. WP MUZ/WP WP
2.  900 - 1000 WP WP WP  WP  J.ANG./WP 
3.  1000 - 1100 WP WP  WP  WP  WP 
4.  1100 - 1200
WP  WP REL/WP  WP  WP 
5.  1200 - 1300
WP  WP/MUZ WP  WP  WP 
6.  1300 - 1400        ETYKA/WP WP/REL
7.  1400 - 1500
         
8.  1500 - 1600
         
9.  1600 - 1700          

Klasa 1A - wychowawca Joanna Majeran

LP  GODZINA PONIEDZIAŁEK   WTOREK ŚRODA  CZWARTEK   PIĄTEK
1.  800 - 845          
2.  855 - 940          
3.  950 - 1035          
4.  1045 - 1130       GIMN.KOR.  
5.  1150 - 1235 EW ZAJ.KOMP. EW  EW  EW
6.  1245 - 1330 J.ANG.  EW  EW  ETYKA /REL EW 
7.  1340 - 1425
EW  EW  EW  EW  WF 
8.  1435 - 1520 EW  WF  EW  EW  ---/REL 
9.  1530 - 1615     J.ANG.  WF   

Klasa 1B - wychowawca Bożena Ilnicka

LP  GODZINA PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
1.  800 - 845 WF WF  EW WF EW
2.  855 - 940 EW  EW  EW  EW  EW 
3.  950 - 1035 EW  EW  EW  EW  ---/REL 
4.  1045 - 1130 EW  J.ANG  EW EW ZAJ.KOMP. 
5.  1150 - 1235 REL GIMN.KOR.     J.ANG.
6.  1245 - 1330   SZACHY   ETYKA/---  
7.  1340 - 1425   SZACHY      
8.  1435 - 1520          
9.  1530 - 1615          

Klasa 2A - wychowawca Małgorzata Gajdek

LP  GODZINA PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
1.  800 - 845 EW EW EW  EW WF
2.  855 - 940 EW  WF  WF  EW  EW 
3.  950 - 1035 EW  J.ANG  EW  REL  ZAJ.KOMP. 
4.  1045 - 1130 REL  EW  EW J.ANG. EW 
5.  1150 - 1235 ---/GIMN.KOR. EW EW    
6.  1245 - 1330     ETYKA/---    
7.  1340 - 1425          
8.  1435 - 1520          
9.  1530 - 1615          

Klasa 2B - wychowawca Bożena Jawor

LP  GODZINA PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
1.  800 - 845          
2.  855 - 940          
3.  950 - 1035          
4.  1045 - 1130   GIMN.KOR./---   ETYKA/---  
5.  1150 - 1235 REL EW ZAJ.KOMP. EW  EW
6.  1245 - 1330 EW  EW  EW J.ANG.  EW 
7.  1340 - 1425 EW  J.ANG  EW  EW  EW 
8.  1435 - 1520 EW  WF  WF  WF  REL 
9.  1530 - 1615 EW  EW       

Klasa 3A - wychowawca Aneta Bedka

LP  GODZINA PONEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
1.  800 - 845   EW      
2.  855 - 940   DNB      
3.  950 - 1035   BASEN       
4.  1045 - 1130 EW WF  GIMN.KOR. ETYKA/---  
5.  1150 - 1235 ZAJ.KOMP.  EW EW J.ANG. EW
6.  1245 - 1330 EW  J.ANG.  EW REL WF
7.  1340 - 1425 REL    EW  EW  EW 
8.  1435 - 1520 EW    EW  EW  EW 
9.  1530 - 1615          

Klasa 3B - wychowawca Mirosława Franas

LP  GODZINA PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
1.  800 - 845  EW EW  EW EW EW 
2.  855 - 940 EW  EW  EW  REL  EW 
3.  950 - 1035 EW   DNB ZAJ.KOMP.  EW  REL 
4.  1045 - 1130 J.ANG. BASEN  EW EW  J.ANG. 
5.  1150 - 1235 WF  WF  GIMN.KOR. EW  
6.  1245 - 1330     ETYKA/---    
7.  1340 - 1425          
8.  1435 - 1520          
9.  1530 - 1615          

Klasa 3C - wychowawca Marta Palińska-Jachimowicz

LP  GODZINA PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
1.  800 - 845 EW  BASEN  EW    J.ANG.
2.  855 - 940 EW  WF  EW EW REL 
3.  950 - 1035 EW  EW  EW WF  EW 
4.  1045 - 1130 WF  EW  WF EW  EW 
5.  1150 - 1235 J.ANG.  EW  EW REL  WF 
6.  1245 - 1330 ZW ZAJ.KOMP. ETYKA/---    
7.  1340 - 1425 GIMN.KOR.         
8.  1435 - 1520          
9.  1530 - 1615          

Klasa 3D - wychowawca Anna Podborowska

LP  GODZINA PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
1.  800 - 845 WF  EW WF EW EW
2.  855 - 940 EW   DNB EW  EW  EW 
3.  950 - 1035 EW  BASEN  EW  EW J.ANG. 
4.  1045 - 1130 EW  EW EW  REL REL 
5.  1150 - 1235   J.ANG. GIMN.KOR.  EW  
6.  1245 - 1330     ETYKA/--- ZAJ.KOMP.  
7.  1340 - 1425          
8.  1435 - 1520          
9.  1530 - 1615          

Klasa 3E - wychowawca Wiesława Kopiec-Tymek

LP  GODZINA PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
1.  800 - 845          
2.  855 - 940          
3.  950 - 1035   DNB      
4.  1045 - 1130   BASEN       
5.  1150 - 1235 EW WF  EW  ZAJ.KOMP. REL
6.  1245 - 1330 REL  EW  EW  EW  EW 
7.  1340 - 1425 EW  EW EW  EW  EW 
8.  1435 - 1520 EW    J.ANG.  J.ANG.  EW 
9.  1530 - 1615 EW        WF 

Klasa 4A - wychowawca Andżelika Cała

LP  GODZINA PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA CZWARTEK  PIĄTEK 
1.  800 - 845   J.ANGIELSKI  J.ANGIELSKI MATEMATYKA J.POLSKI
2.  855 - 940 WYCH.FIZ. MATEMATYKA MATEMATYKA WYCH.FIZ. TECHNIKA
3.  950 - 1035 MATEMATYKA PRZYRODA J.POLSKI J.ANGIELSKI WYCH.FIZ.
4.  1045 - 1130 J.POLSKI J.POLSKI WYCH.FIZ. J.POLSKI RELIGIA
5.  1150 - 1235 HISTORIA PLASTYKA   PRZYRODA MUZYKA
6.  1245 - 1330  INFORMATYKA RELIGIA      ZAJ. Z WYCH.
7.  1340 - 1425   WDŻ       
8.  1435 - 1520          
9.  1530 - 1615          

Klasa 4B - wychowawca Małgorzata Depa

LP  GODZINA PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
1.  800 - 845  J.ANGIELSKI WYCH.FIZ. MATEMATYKA  PLASTYKA  J.ANGIELSKI 
2.  855 - 940 MATEMATYKA  PRZYRODA  RELIGIA  J.POLSKI  J.POLSKI 
3.  950 - 1035 PRZYRODA  ZAJ. Z WYCH.  TECHNIKA  INFORMATYKA  HISTORIA 
4.  1045 - 1130 J.POLSKI  J.POLSKI  J.POLSKI  J.ANGIELSKI  WYCH.FIZ. 
5.  1150 - 1235 WYCH.FIZ.  MATEMATYKA  WYCH.FIZ.  MATEMATYKA  RELIGIA 
6.  1245 - 1330 MUZYKA   WDŻ      
7.  1340 - 1425          
8. 1435 - 1520          
9.  1530 - 1615          

Klasa 4C - wychowawca Marcin Koszerny

LP  GODZINA PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
1.  800 - 845  MATEMATYKA  MATEMATYKA  MUZYKA PRZYRODA   
2.  855 - 940 J.POLSKI  INFORMATYKA  MATEMATYKA  J.POLSKI  J.ANGIELSKI 
3.  950 - 1035 RELIGIA  PLASTYKA  WYCH.FIZ.  RELIGIA  J.POLSKI 
4.  1045 - 1130 TECHNIKA  J.ANGIELSKI  J.POLSKI  WYCH.FIZ.  MATEMATYKA 
5.  1150 - 1235 J.ANGIELSKI  J.POLSKI  HISTORIA    PRZYRODA 
6.  1245 - 1330 WYCH.FIZ.  WYCH.FIZ.      ZAJ Z WYCH. 
7.  1340 - 1425          
8.  1435 - 1520          
9.  1530 - 1615          

Klasa 4D - wychowawca Barbara Zybowska

LP  GODZINA  PONIEDZIAŁEK WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
1.  800 - 845  MATEMATYKA    J.ANGIELSKI RELIGIA  RELIGIA 
2.  855 - 940 PRZYRODA  TECHNIKA  WYCH.FIZ.  MATEMATYKA  WYCH. FIZ. 
3.  950 - 1035 J.ANGIELSKI  J.POLSKI  MATEMATYKA  PLASTYKA  MUZYKA 
4.  1045 - 1130 WYCH.FIZ.  MATEMATYKA  PRZYRODA  J.POLSKI  J.ANGIELSKI 
5.  1150 - 1235 J.POLSKI  WYCH.FIZ.  J.POLSKI  HISTORIA  J.POLSKI 
6.  1245 - 1330     INFORMATYKA    ZAJ. Z WYCH. 
7.  1340 - 1425          
8.  1435 - 1520          
9.  1530 - 1615          

Klasa 5A - wychowawca Wioletta Kocik

LP  GODZINA PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
1.  800 - 845  PRZYRODA  PLASTYKA ZAJ.KOMP.   TECHNIKA WYCH.FIZ. 
2.  855 - 940 WYCH.FIZ.  HISTORIA  J.POLSKI  MUZYKA  RELIGIA 
3.  950 - 1035 J.POLSKI  J.ANGIELSKI  MATEMATYKA  WYCH.FIZ. MATEMATYKA 
4.  1045 - 1130 RELIGIA  WYCH.FIZ.  J.ANGIELSKI  PRZYRODA  J.POLSKI 
5.  1150 - 1235 MATEMATYKA  WDŻ PRZYRODA  J.POLSKI  HISTORIA 
6.  1245 - 1330  J.POLSKI     MATEMATYKA  GODZ. Z WYCH. 
7.  1340 - 1425         J.ANG. 
8.  1435 - 1520          
9.  1530 - 1615          

Klasa 5B - wychowawca Łukasz Nowak

LP  GODZINA PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
1.  800 - 845 MAT.EKSP./---  PRZYRODA WYCH.FIZ.    
2.  855 - 940 J.POLSKI  J.ANG./J.ANG.  WYCH.FIZ.  RELIGIA ZW.J.POL./--- 
3.  950 - 1035 WYCH. FIZ. MATEMATYKA   J.POLSKI J.POLSKI J.ANG./J.ANG.
4.  1045 - 1130 ZAJ.KOMP./J.ANG.  WF/WF  MATEMATYKA  PLASTYKA HISTORIA 
5.  1150 - 1235  PRZYRODA WF/WF  TECHNIKA  WF/WF MATEMATYKA 
6.  1245 - 1330 MATEMATYKA  J.POLSKI  MUZYKA  WYCH.FIZ. GODZ. Z WYCH. 
7.  1340 - 1425 J.ANG./ZAJ.KOMP.  RELIGIA PRZYRODA   HISTORIA J.POLSKI 
8.  1435 - 1520 WF/WF  WDŻ      WF/WF 
9.  1530 - 1615         WF/WF

Klasa 6A - wychowawca Monika Krawiec

LP  GODZINA PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
1.  800 - 845      RELIGIA WYCH.FIZ.   
2.  855 - 940 MATEMATYKA    MATEMATYKA  PLASTYKA J.ANGIELSKI 
3.  950 - 1035 WYCH.FIZ.  J.POLSKI  J.ANGIELSKI J.POLSKI  WYCH.FIZ. 
4.  1045 - 1130 PRZYRODA  MUZYKA  WYCH.FIZ.  J.ANGIELSKI  MATEMATYKA 
5.  1150 - 1235 J.POLSKI TECHNIKA  J.POLSKI   RELIGIA J.POLSKI 
6.  1245 - 1330   MATEMATYKA  PRZYRODA  PRZYRODA  J.POLSKI 
7.  1340 - 1425   GODZ. Z WYCH.     HISTORIA 
8.  1435 - 1520    ZAJ.KOMP.      
9.  1530 - 1615   WDŻ       

Klasa 6B - wychowawca Krystyna Krawiec

LP  GODZINA PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
1.  800 - 845    TECHNIKA  MATEMATYKA  J.POLSKI J.POLSKI 
2.  855 - 940 RELIGIA  J.POLSKI  J.ANG./ZAJ.KOMP.  MATEMATYKA  J.POLSKI 
3.  950 - 1035 ZAJ.KOMP./J.ANG.  WF/WF  WF/WF  PRZYRODA  MATEMATYKA 
4.  1045 - 1130 HISTORIA  MATEMATYKA  J.POLSKI  WYCH.FIZ.  PRZYRODA 
5.  1150 - 1235 J.POLSKI  PRZYRODA  RELIGIA  J.ANG./J.ANG.  J.ANG./J.ANG. 
6.  1245 - 1330 WF/WF  WF/WF  WYCH.FIZ.  PLASTYKA  WYCH.FIZ. 
7.  1340 - 1425 WYCH.FIZ.  GODZ. Z WYCH.  MUZYKA  WF/WF  WF/WF 
8.  1435 - 1520   ETYKA/---      
9.  1530 - 1615          

Klasa 7A - wychowawca Irena Krokowska

LP GODZINA PONIEDZIAŁEK  WTOREK ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
1. 800 - 845 J.POLSKI  HISTORIA   J.POLSKI J.POLSKI  DORADZ.ZAW. 
2. 855 - 940 INFORM./J.ANG.  J.POLSKI  GEOGRAFIA  J.ANG./J.NIEM.  MUZYKA 
3. 950 - 1035 CHEMIA  MATEMATYKA  HISTORIA MATEMATYKA  J.POLSKI 
4. 1045 - 1130 WYCH.FIZ.  BIOLOGIA  J.NIEM./INFORM. RELIGIA  WYCH.FIZ. 
5. 1150 - 1235 MATEMATYKA  J.ANG./J.ANG.  WYCH.FIZ.  PLASTYKA  MATEMATYKA
6. 1245 - 1330 J.ANG./J.NIEM.  CHEMIA  RELIGIA J.NIEM./J.ANG.  ZAJ. Z WYCH. 
7. 1340 - 1425     FIZYKA FIZYKA BIOLOGIA 
8. 1435 - 1520    ETYKA/--- SZACHY  WYCH.FIZ.  GEOGRAFIA 
9. 1530 - 1615          

Klasa 7B - wychowawca Monika Popławska

LP GODZINA PONIEDZIAŁEK  WTOREK ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
1. 800 - 845  MATEMATYKA INFORM/J.ANG.  GEOGRAFIA J.ANG./INFORM.  BIOLOGIA 
2. 855 - 940 CHEMIA  WF/WF  J.POLSKI WYCH.FIZ.  WYCH.FIZ. 
3. 950 - 1035 J.POLSKI  WF/WF  RELIGIA J.NIEM./J.ANG.  BIOLOGIA 
4. 1045 - 1130 J.ANG./J.NIEM.  J.ANG./J.NIEM.  MATEMATYKA  MATEMATYKA  J.POLSKI 
5. 1150 - 1235 J.NIEM./J.ANG.  CHEMIA  MUZYKA J.POLSKI  WF/WF 
6. 1245 - 1330 HISTORIA  J.POLSKI  WYCH.FIZ. WF/WF  MATEMATYKA 
7. 1340 - 1425 WF/WF  ZAJ. Z WYCH.  WF/WF  PLASTYKA  GEOGRAFIA
8. 1435 - 1520 WYCH.FIZ.  RELIGIA/ETYKA  FIZYKA FIZYKA HISTORIA 
9. 1530 - 1615     ---/SZACHY  DORADZ.ZAW.