Szkoła Podstawowa nr 95 we Wrocławiu

im. Jarosława Iwaszkiewicza

egzamin osmoklasisty2

KALENDARZ:

OFERTA

uodo praca zdalna

labo przysz

 

pokonac bariery

poznaje technologiczne triki

niezwykla matematyka

Zawarcie umowy w sprawie realizacji zamówienia "Usługa dożywiania uczniów Szkoły Podstawowej nr 95 we Wrocławiu w roku szkolnym 2020/2021"

Data ogłoszenia 26.08.2020 r.

Informujemy, że została zawarta umowa w sprawie realizacji zamówienia pn. Usługa dożywiania uczniów SP nr 95 we Wrocławiu w roku szkolnym 2020/2021, z Wykonawcą Horyzonty Smaku S.C., Agata Czarnecka, Barbara Kruczyńska, Iwona Wójcik-Rogalska ul. Strzegomska 42K/21, 53-611 Wrocław.

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - "Usługa dożywiania uczniów Szkoły Podstawowej nr 95 we Wrocławiu w roku szkolnym 2020/2021"

Data ogłoszenia 5.08.2020 r.

Przedmiotem zamówienia jest usługa dożywiania uczniów Szkoły Podstawowej nr 95 we Wrocławiu, polegająca na dostarczaniu i dystrybucji zestawów obiadowych około 200 uprawnionym uczniom Zamawiającego (usługa cateringowa). Liczba uczniów może ulegać okresowym zmianom. Usługa będzie realizowana w roku szkolnym 2020/2021.

Ogłoszenie o zamówieniu,

Załącznik 1 - Wzór umowy,

Załącznik 1a - Umowa najmu lokalu na obiady,

Załącznik 2 - Formularz ofertowy DOC.

 

Zawarcie umowy w sprawie realizacji zamówienia "Usługa dożywiania uczniów Szkoły Podstawowej nr 95 we Wrocławiu w roku szkolnym 2019/2020"

Data ogłoszenia 21.08.2019 r.

Informujemy, że w dniu 21.08.2019 r. została zawarta umowa w sprawie realizacji zamówienia pn. Usługa dożywiania uczniów SP nr 95 we Wrocławiu w roku szkolnym 2019/2020, z Wykonawcą Horyzonty Smaku S.C., ul. Strzegomska 42K/21, 53-611 Wrocław.

 

Wybór oferty w sprawie realizacji zamówienia "Usługa dożywiania uczniów Szkoły Podstawowej nr 95 we Wrocławiu w roku szkolnym 2019/2020"

Data ogłoszenia 04.07.2019 r.

Informujemy, że w dniu 4.07.2019 r. w wyniku badania i oceny ofert złożonych w sprawie realizacji zamówienia pn. Usługa dożywiania uczniów SP nr 95 we Wrocławiu w roku szkolnym 2019/2020 została wybrana oferta Wykonawcy "Horyzonty Smaku S.C.". Oferta została uznana za najkorzystniejszą, ponieważ zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium Jadłospis, które były kryteriami oceny ofert.

 

Zapytanie ofertowe - "Usługa dożywiania uczniów Szkoły Podstawowej nr 95 we Wrocławiu w roku szkolnym 2019/2020"

Data ogłoszenia 25.06.2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest usługa dożywiania uczniów Szkoły Podstawowej nr 95 we Wrocławiu, polegająca na dostarczaniu i dystrybucji zestawów obiadowych około 165 uprawnionym uczniom Zamawiającego (usługa cateringowa). Liczba uczniów może ulegać okresowym zmianom. Usługa będzie realizowana w roku szkolnym 2019/2020.

Ogłoszenie o zamówieniu,

Załącznik 1 - Wzór umowy,

Załącznik 2a - Formularz ofertowy PDF,

Załącznik 2a - Formularz ofertowy DOC.

 

Zawarcie umowy w sprawie realizacji zamówienia "Usługa dożywiania uczniów Szkoły Podstawowej nr 95 we Wrocławiu w roku szkolnym 2018/2019"

Data ogłoszenia 12.07.2018 r.

Informujemy, że w dniu 11.07.2018 r. została zawarta umowa w sprawie realizacji zamówienia pn. Usługa dożywiania uczniów SP nr 95 we Wrocławiu w roku szkolnym 2018/2019, z Wykonawcą NBI ANGELA Bogdan Nowacki, ul. Krucza 49, 53-410 Wrocław.

 

Zapytanie ofertowe - Usługa dożywiania uczniów Szkoły Podstawowej nr 95 we Wrocławiu w roku szkolnym 2018/2019

Data ogłoszenia 18.06.2018 r.

Przedmiotem zamówienia jest usługa dożywiania uczniów Szkoły Podstawowej nr 95 we Wrocławiu, polegająca na dostarczaniu i dystrybucji zestawów obiadowych około 165 uprawnionym uczniom Zamawiającego (usługa cateringowa). Liczba uczniów może ulegać okresowym zmianom. Usługa będzie realizowana w roku szkolnym 2018/2019.

Ogłoszenie o zamówieniu,

Załącznik 1 - Opis przedmiotu zamówienia,

Załącznik 2 - Wzór umowy,

Załącznik 3a - Formularz ofertowy PDF,

Załącznik 3a - Formularz ofertowy DOC.

 

Zawarcie umowy w sprawie realizacji zamówienia "Dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów SP nr 95 we Wrocławiu"

Data ogłoszenia 03.10.2017 r.

Informujemy, że w dniu 03.10.2017 r. została zawarta umowa w sprawie realizacji zamówienia pn. Dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów SP nr 95 we Wrocławiu, o znaku ZP/ZO/3/2017, z Wykonawcą PHU "Wersalin" Jerzy Syposz, Doboszowice 4, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki.

 

Wybór oferty - pomoce dydaktyczne dla SP nr 95 we Wrocławiu.

Data ogłoszenia 19.09.2017r.

Działając na podstawie postanowień działu E. pkt 5 Zapytania ofertowego informujemy, że w wyniku badania i oceny oferty złożonej w niniejszym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonwacy PHU "WERSALIN" Jerzy Syposz.

Oferta została uznana za najkorzystniejszą, ponieważ zawiera najkorzystniejszy bilans kryterium Ceny brutto i kryterium Termin dostawy, które były kryteriami oceny ofert.

Ze szczegółami wyboru oferty można zapoznać się tutaj.

 

Zapytanie ofertowe - pomoce dydaktyczne dla SP nr 95 we Wrocławiu.

Data ogłoszenia 11.09.2017r. 

 
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 95, przy ul. Starogajowej 66-68 we Wrocławiu zaprasza Państwa, w ramach postępowania w trybie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej 30 000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), dalej "ustawa Pzp", do złożenia oferty na zadanie pn. Dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów SP nr 95 we Wrocławiu. 

Zapytanie ofertowe,

Załącznik 1 - pomoce dydaktyczne pracownia biologiczna,

Załącznik 2 - pomoce dydaktyczne pracownia chemiczna,

Załącznik 3 - pomoce dydaktyczne pracownia fizyczna

Załącznik 4 - pomoce dydaktyczne pracownia geograficzna,

Załącznik 5 - formularz oferty pomoce dydaktyczne,

Załącznik 5.1 - f. cenowy pomoce dydaktyczne pracownia biologiczna,

Załącznik 5.2 - f. cenowy pomoce dydaktyczne pracownia chemiczna,

Załącznik 5.3 - f. cenowy pomoce dydaktyczne pracownia fizyczna,

Załącznik 5.4 - f. cenowy pomoce dydaktyczne pracownia geograficzna,

Załącznik 6 - wzór umowy pomoce dydaktyczne.