Szkoła Podstawowa nr 95 we Wrocławiu

im. Jarosława Iwaszkiewicza

KALENDARZ:

matematyczne eksperymenty

 

96

Już po raz szósty odbył się w naszej szkole Festiwal Piosenki Religijnej Anielska Muzyka.

18 kwietnia 2018 r. gościliśmy wykonawców z wielu wrocławskich szkół. Radością napełnia nas fakt, że tak wielu uczniów ceni sobie utwory religijne, które zachwycają zarówno pięknem muzycznej formy jak i głębią treści.

Przeżyliśmy wspaniałe chwile i wierzymy, iż dane nam będzie przeżywać je również za rok, dlatego już teraz zapraszamy wszystkich na kolejny festiwal w przyszłym roku.

Dyrekcja i organizatorzy

Wyniku konkursu:

Kategoria klas IV

I miejsce - Marta Kozicka - SP 3, opiekun p. Ewa Jaskuła

II miejsce - Amelia Bukartek - SP 113, opiekun p. Ewa Duszyńska

III miejsce - Emilia Kasprzyk - SP Żerniki Wrocławskie, opiekun p. Iwona Kurowska

 

Kategoria klas V

W tej kategorii nie przyznano I miejsca

II miejsce - Maja Samorek - SP 50, opiekun p. Urszula Dziedzicka

III miejsce - Zofia Woźny - SP 95, opiekun p. Ewa Syjud-Onacka

 

Kategoria klas VI

I miejsce - Kalina Januszewska - SP 50, opiekun p. Urszula Dziedzicka

II miejsce - Ewa Świętuch - SP 15, opiekun p. Tomasz Gładysz

III miejsce - Nikola Hanas - SP 95, opiekun p. Ewa Syjud-Onacka

 

Kategoria klas VII

I miejsce - Wiktoria Wesołowska - ZSP 13, opiekun p. Elżbieta Janutka

I miejsce - Ida Kucharska - SP 61, opiekun p. Anna Marszałek

II miejsce - Julia Hulanicka - SP 50, opiekun p. Urszula dziedzicka

III miejsce - Dominika Gasik - SP 20, opiekun p. Alicja Stefanowska

 

Serdecznie gratulujemy!

1

234

5678910111213141517181920212223243025322632273328342935365437553856395740584159426043614462456346644765486649675068516952705371728473857486758776887789789079918092819382948395169697