Szkoła Podstawowa nr 95 we Wrocławiu

im. Jarosława Iwaszkiewicza

KALENDARZ:

matematyczne eksperymenty

 

charytatyw

Koleżanki i koledzy! Szanowni Rodzice!

Wieloletnią tradycją naszej szkoły jest udział Samorządu Uczniowskiego oraz wolonatariuszy naszej szkoły w akcjach dobroczynnych, które odbywają się co roku w grudniu.

Rada Samorządu Uczniowskiego apeluje do Samorządów Klasowych o aktywne włączenie się do następujących akcji:

- Pełna miska dla schroniska: do 16 grudnia przynosimy dary dla naszych czworonożnych przyjaciół (karma dla psów i kotów, kasze, makarony, a także stare koce i kołdry).

Samorządy klasowe mogą przynosić dary bezpośrednio do kosza ustawionego na parterze, obok szatni dla drugoklasistów albo do opiekuna SU.

- Wigilijna paczka dla rodaków ze Lwowa: chcemy dołączyć się do innych wrocławskich szkół i do 7 grudnia zbierać dary (trwałe produkty spożywcze i środki czystości) dla naszych rodaków mieszkających we Lwowie. Musimy się spieszyć, bo zebrane dary muszą być przekazane 10 grudnia do organizatora akcji. Zebrane w klasie produkty Samorząd Klasowy powinien przekazać Pani Pedagog.

- Wielka świąteczna zbiórka darów dla mieszkańców naszego osiedla: dary zbieramy do 20 grudnia, przekazujemy je p. Pedagog albo p. Ferdek.

- Zbiórka przyborów do pisania: (ołówki, długopisy, kredki, ale bez farbek) dla dzieci w Afryce. Zebrane nowe przybory Samorządy Klasowe przekazują opiekunowi SU. Zbiórka trwa do 20 grudnia.

Samorządy klasowe zobowiązane są do sporządzenia protokołu zbiórek na formularzu, który dostarczy opiekun SU. Zapraszamy do współpracy wolontariuszy.

Najaktywniej działający Samorząd Klasowy otrzyma nagrodę ufundowaną przez Radę Samorządu Uczniowskiego.

....BO Z POMAGANIEM KAŻDEMU DO TWARZY!

Przewodniczący SU Jakub Porada, Opiekun SU Anna Ferdek