Szkoła Podstawowa nr 95 we Wrocławiu

im. Jarosława Iwaszkiewicza

KALENDARZ:

UODO TDTS Logo Color CMYK male

uodo praca zdalna

egzamin osmoklasisty

 

strajk

Szanowni Państwo

Informujemy, że za przeprowadzeniem akcji strajkowej w naszej placówce opowiedziało się 96,6% ogółu pracowników biorących udział w głosowaniu, co skutkuje przystąpieniem do planowanej od dnia: 08.04.2019r. akcji strajkowej, która w chwili obecnej nie została jeszcze ostatecznie ogłoszona.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o zapewnienie opieki w domu nad swoimi dziećmi do czasu zakończenia strajku.

Podjęliśmy starania, aby świetlica środowiskowa mogła włączyć się do sprawowania opieki nad dziećmi w godzinach przedpołudniowych, ale nie jest to jeszcze ostatecznie zaakceptowane przez Urząd Miejski. Proszę uprzejmie śledzić w mediach informacje na temat strajku-gdyby do niego nie doszło, powyższa informacja jest nieaktualna.

Poniżej przesyłamy Państwu linki do stron, które dotyczą oferty przygotowanej przez Miasto dla uczniów wrocławskich szkół na czas strajku nauczycieli.

Z poważaniem

Teresa Molęda

Dyrektor Szkoły

Jednostki miejskie  

https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/Capitol%20-%20swm%20715%20m%201o.doc

https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/MCS%20Wroclaw%20-%20swm%206o.pdf

https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/Strefa%20Kultury%20Wroclaw%20490m%202o.docx

Kluby Sportowe  

https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/Forza%20Wroclaw.pdf

https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/kobu%201o.doc

https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/Parasola%201o.docx

https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/sleza%20wroclaw%202o.pdf

https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/Sypien%201o.doc

https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/szkolny%20zwiazek%20sportowy%2013o.pdf

https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/UKS%20talent%201o.docx

https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/wkk%201o.docx

https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/WKS%20Slask%202%204o.pdf

https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/WKSA%20Budokan.pdf

Partnerzy społeczni  

https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/Sensor%20fundacja%20FALA%2025m%201o.pdf 

Spółki miejskie

https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/Oferta%20dla%20szkol.pdf

https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/Aquapark%20-%20200%20dziennie.pdf

https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/Hala%20Stulecia%20-%20swm.pdf

https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/MPWiK%20Hydropolis%20190%203%20grupy.doc

https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/Spartan%20-%20swm.pdf

https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/Stadion%20Wroclaw%20-%20swm.pdf

https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/WKS%20Propozycja%20zajec%20pilkarskich%20dla%20Szkol.pdf

https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/Oferta%20edukacyjna%20Zoo%20Wroclaw.docx