Szkoła Podstawowa nr 95 we Wrocławiu

im. Jarosława Iwaszkiewicza

KALENDARZ:

UODO TDTS Logo Color CMYK male

uodo praca zdalna

egzamin osmoklasisty

 

20190918 132229

18 września 2019 r. w Liceum Ogólnokształcącym nr XIV odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów dla najlepszych uczniów we Wrocławiu w ramach „Wrocławskiego programu wspierania uzdolnionych – PROMOVERE TALENTA” Samorządu Wrocławia.

Celem programu jest wspieranie uzdolnień uczniów wrocławskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Stypendystami mogą zostać uczniowie którzy osiągnęli minimum 5 celujących ocen na świadectwie końcowym oraz szczególne mają osiągnięcia w różnych dziedzinach, na szczeblu co najmniej wojewódzkim (okręgowym).

W tym roku stypendium zostali wyróżnieni uczniowie naszej szkoły: Paulina Dębkowska, Maria Ratajczak i Mikołaj Pilniak.

Serdeczne gratulacje dla uczniów i wychowawców.

20190918 13223720190918 13235520190918 13251120190918 132229