Szkoła Podstawowa nr 95 we Wrocławiu

im. Jarosława Iwaszkiewicza

KALENDARZ:

UODO TDTS Logo Color CMYK male

uodo praca zdalna

egzamin osmoklasisty

 

alfik

W środę 27 listopada 2019 odbędzie się ogólnopolski konkurs Alfik Matematyczny.

Konkurs jest organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować ważne kompetencje osobiste.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE

Nauczyciel (Szkolny Koordynator Konkursu) może zgłosić uczniów do konkursu wysyłając internetowe zgłoszenie przez www.jersz.pl do dnia 6 listopada 2019 r. Opłata wpisowa dla jednego ucznia w konkursie to 10 zł. Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest udział w nim minimum 11 uczniów (szkoły, nie klasy).

Zachęcamy do udziału uczniów klas 2-8 i wpłacania wpisowego 10 zł. do swojego nauczyciela matematyki do dnia 4 listopada 2019 r.

Szkolny Koordynator Konkursu Krystyna Krawiec