Szkoła Podstawowa nr 95 we Wrocławiu

im. Jarosława Iwaszkiewicza

KALENDARZ:

UODO TDTS Logo Color CMYK male

uodo praca zdalna

egzamin osmoklasisty

 

UODO TDTS Logo Color CMYK male

Szkoła Podstawowa nr 95 przystąpiła do Ogólnopolskiego Program Edukacyjnego UODO „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”. 

Koordynatorem programu została p. Danuta Jakubczyk.

Celem programu jest poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności. Organizatorem Programu jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Program #TwojedaneTwojasprawa wpisuje się w jeden z tegorocznych kierunków polityki oświatowej państwa:

rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego, kształtuje także kompetencje kluczowe uczniów.

W ramach programu zostaliśmy zobowiązani do min. uczestniczenia szkolnego koordynatora programu w szkoleniu, które odbyło się 2 i 3 października 2019 roku w Senacie RP; zorganizowanie szkolenia dla nauczycieli w tym zakresie; przeprowadzenie lekcji lub dowolnych inicjatyw propagujących ideę programu i realizujących jej cel; przesyłanie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, opisów działań w ramach programu w naszej szkole oraz sporządzenie rocznego sprawozdania z realizacji programu. Ponadto włączenie się w obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych (28 stycznia).

Mamy nadzieję, że w ramach programu poszerzymy naszą wiedzę dotyczącą prywatności i ochrony danych osobowych.

Załącznik 1- Harmonogram działań

Załącznik 2- Regulamin programu

Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych – poradnik dla szkół https://www.uodo.gov.pl/pl/383/479