Laboratoria przyszłości

O programie:

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie będzie przekazane w całości z góry - bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

2

Szkoła Podstawowa nr 95 im. Jarosława Iwaszkiewicza we Wrocławiu w ramach programu Laboratoria Przyszłości otrzymała wsparcie w postaci środków finansowych w łącznej wysokości 173 100,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2021 r. wydano 60% ww. środków, tj. 104 000,00 zł na zakup wyposażenia: drukarki 3 D wraz z akcesoriami oraz oprogramowaniem, Gogle ClassVR, klocki Lego Education, aparat fotograficzny, zestaw edukacyjny Arduino, stacja lutownicza z gorącym powietrzem wraz z akcesoriami, mikrofon kierunkowy, mikroport z akcesoriami, kamera przenośna cyfrowa, zestawy z mikrofonem nagłownym, oprogramowanie do montażu i tworzenia materiałów video, zestaw Robotów Photon, roboty Photon Moduł Al Junior z tabletami, roboty ze sztuczną inteligencją, statyw do aparatu fotograficznego i kamery, gimbal do aparatu fotograficznego i kamery oraz zestaw oświetleniowy.

3

W ramach pozostałych 40% przyznanych środków tj. 69 100,00 zł dokonano zakupu wyposażenia wg. poniższej specyfikacji:

 tablety (wyposażenie gabinetu informatyki dla klas młodszych),

 zestawy nagłaśniające,

 klocki konstrukcyjne STEAM-TEAM KORBO, KORBO CODE,

 klocki Gigo-energia słoneczna, inteligentny sterownik, warsztat robotyki, robot, energia wodna, energia wiatrowa, park rozrywki

 zestawy z mikrofonem dynamicznym,

 zestawy z mikrofonem nagłownym,

 wyposażenie sali lekcyjnej do techniki (zestawy podstawowych narzędzi – młotki, kątowniki, mierniki, strugi do drewna, imadła, akumulatorowe wiertarko-wkrętarki, itp.),

 stoły i krzesła, regały do sali lekcyjnej.

Wyżej wymieniony sprzęt jest użytkowany między innymi na zajęciach: informatyki, matematyki, fizyki, chemii, geografii, biologii, techniki, na lekcjach w klasach I-III, kółkach np. dziennikarskim, zajęciach rewalidacyjnych.