RODO

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Marek Adamaszek, z którym można się skontaktować e-mailowo: 

madamaszek@zontekiwspolnicy.pl , abi@adametronics.pl   oraz telefonicznie 608 294 903

Najważniejsze zasady - RODO

Klauzula informacyjna dla pracowników - po przyjęciu

Klauzula informacyjna - proces rekrutacji dla pracowników

Klauzula informacyjna - dla darczyńcy

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji

Klauzula informacyjna - Koronawirus

Klauzula informacyjna dla dzieci/rodzice - pólkolonie

Klauzula informacyjna - Wolontariat

Klauzula informacyjna - korespondencja

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Klauzula informacyjna dla wydawania decyzji dyrektora przy zwolnienia z zajęć wf i języków itp.

Informacja dotycząca stosowania monitoringu wizyjnego w placówce

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z ewidencją wejść i wyjść

Zgoda na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych uczniów - zdjęcia i strona